Excelleren in dienstverlening

Topscorer in dienstverlening

'Tevreden medewerkers leiden tot tevreden klanten'

Heemstede doet om het jaar mee aan de benchmark “Waarstaatjegemeente”. Dit is een landelijke monitor van KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten), een onderdeel van VNG. Het onderzoek is een instrument voor gemeenten om zich met andere gemeenten te kunnen vergelijken, zowel met betrekking tot feitelijke prestatiecijfers als oordelen van burgers vanuit de verschillende rollen die zij hebben (de burger als Kiezer, Klant, Onderdaan, Partner en Wijkbewoner en Belastingbetaler).

De dienstverlening in Heemstede wordt al vele jaren als uitstekend beoordeeld en ook in de benchmark van 2015 is dat met een rapportcijfer van 8,1 het geval.