Excelleren in dienstverlening

Topscorer in dienstverlening

'Tevreden medewerkers leiden tot tevreden klanten'

Heemstede doet om het jaar mee aan de benchmark “Waarstaatjegemeente”. Dit is een landelijke monitor van KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten), een onderdeel van VNG. Het onderzoek is een instrument voor gemeenten om zich met andere gemeenten te kunnen vergelijken, zowel met betrekking tot feitelijke prestatiecijfers als oordelen van burgers vanuit de verschillende rollen die zij hebben (de burger als Kiezer, Klant, Onderdaan, Partner en Wijkbewoner en Belastingbetaler).

De dienstverlening in Heemstede wordt al vele jaren als uitstekend beoordeeld. In de benchmark scoorde Heemsede in 2015 een 8,1. In 2017 is dit cijfer gestegen naar een 8,2. Lees meer over de uitkomsten van het onderzoek over 2017 in dit collegebesluit.