Arbeidsvoorwaarden

De gemeente Heemstede biedt naast maatschappelijk relevant werk bij een vooruitstrevende organisatie ook een salaris dat marktconform is. De gemeentelijke salarissen zijn ingedeeld in schalen met elk elf treden (periodieken). Elke functie wordt gewaardeerd en deze waardering levert een schaal op. In de gemeente Heemstede zijn de functies gewaardeerd tussen schaal 4 en schaal 15.
Op www.car-uwo.nl vind je de recente salaristabel.

Je hebt de beschikking over een Individueel Keuze Budget (IKB). Je kunt naar eigen keuze flexibel het budget laten uitkeren wanneer je dat zelf wilt. Als je geen keuze maakt, wordt het budget in december uitgekeerd.

Het IKB bedraagt in totaal 17,05% van het salaris en wordt maandelijks opgebouwd met:

  • 8% vakantietoelage
  • 6,75% eindejaarsuitkering
  • 1,5% levensloopbijdrage
  • 2 bovenwettelijke verlofdagen (0,8%)

Je kunt het IKB ook gebruiken om fiscaal aantrekkelijk de kosten voor een werkgerelateerde studie of vakbondscontributie uit te ruilen

 

 

Naast het ‘flexwerken’ denken we bij Heemstede mee om werk én privé goed op elkaar af te stemmen. In veel gevallen kun je in overleg met je leidinggevende je werkweek indelen: bijvoorbeeld vijf maal 7,2 uur of vier maal acht en één ochtend of vier maal negen uur werken. Voor sommige functies kan er natuurlijk sprake zijn van een werkrooster. Bijvoorbeeld als je een publieksfunctie vervult of met een ploeg op pad gaat (buitendienst). Wij kennen een flexibele werktijdenregeling voor de kantoorfuncties. Dit houdt in dat je kunt variëren in enerzijds je dagelijkse begin- en eindtijden en anderzijds het aantal te werken uren. En je kunt in drukke perioden meer en in rustige perioden minder werken. Voor veel collega's is het door de aard van hun werkzaamheden ook mogelijk om plaats- en tijdonafhankelijk te werken. De flexibiliteit in werktijden wordt in de regel afgestemd op de samenwerking en bereikbaarheid binnen teams én je persoonlijke voorkeur.

Ongeveer de helft van onze collega’s werkt in deeltijd. Heemstede wil graag meedenken om zorg én arbeid optimaal te combineren.

Als je 36 uur per week werkt, dan beschik je over 188,6 uur vakantie-uren per jaar. Ben je een parttimer, dan worden de vakantiedagen ‘naar rato’ berekend.

Bovenop de 188,6 uur zijn er 2 vakantiedagen toegevoegd aan het Individueel Keuze Budget. Je kunt, als je wilt, het Individueel Keuze Budget gebruiken om extra vakantieverlof aan te schaffen (maximaal 4 weken per jaar).

 

 

 

Heb je (enige) vrijheid in je werktijden, dan wordt het werk buiten het dagvenster (07.00 - 22.00 uur doordeweeks) vergoed met een buitendagvenstervergoeding. In het weekend geldt ook een buitendagvenstervergoeding. Heb je vaste werktijden of werk je in een rooster, dan wordt overwerk , vergoed in tijd én een toeslag (percentage in geld). Ook kan het voorkomen dat overwerk geheel wordt uitbetaald.

Een onregelmatigheidstoelage wordt verstrekt als het rooster avonden of weekenddagen bevat.

Een inconveniëntentoelage wordt verstrekt voor werkzaamheden die zwaar of vuil zijn.

Het salaris wordt tijdens de eerste zes maanden van ziekte voor 100% doorbetaald. Na 6 maanden ziekte krijg je 90% doorbetaald en na één jaar ziekte 75% doorbetaald.

Als je voor je werk moet reizen, krijg je daarvoor uiteraard een vergoeding. Onze voorkeur gaat overigens uit naar reizen met het openbaar vervoer. Voor dienstreizen met de auto wordt € 0,28 netto per kilometer vergoed. Ook voor het woon-werkverkeer is er een voordelige regeling. Je reiskosten voor het woon-werkverkeer worden voor het openbaar vervoer (2e klas) volledig vergoed inclusief de eventuele fietsenstallingkosten. In alle andere gevallen dan het openbaar vervoer wordt voor de kilometers boven 10 kilometer een kilometervergoeding toegekend gelijk aan de maximale hoogte van de belastingvrije vergoeding per kilometer zoals vastgesteld door de belastingdienst. In 2016 bedraagt de vergoeding € 0,19 per kilometer.

Volgens de Wet Arbeid en Zorg (Waz) hebben ouders recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Als medewerker bij de gemeente Heemstede kun je hiervan 13 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Vanaf salarisschaal 6 en hoger wordt 50% van het salaris tijdens het verlof doorbetaald (bij lagere schalen wordt een hoger percentage doorbetaald). Het is ook mogelijk om het ouderschapsverlof in deeltijd op te nemen gedurende een langere periode.

De gemeente kent ook regelingen voor kort verzuim dat niet wordt afgetrokken van het vakantieverlof. Bijvoorbeeld bij je huwelijk, maar ook bij een ernstige ziekte of overlijden van een familielid. Als je korte tijd moet zorgen voor een ziek familielid kun je daarvoor maximaal 72 uur zorgverlof opnemen bij een voltijdbaan. Hiervan wordt de helft door de gemeente betaald.

Via het Individueel Keuze Budget heb je de mogelijkheid om extra vakantieverlof aan te schaffen. Je kunt per jaar 4 weken extra verlof kopen of 2 weken verlof verkopen.

 

 

Je kunt korting krijgen op de ziektekostenpremie via een collectief contract. Er is een collectief contract afgesloten met drie zorgverzekeraars, te weten:

  • IZACZ en Menzis 

Afhankelijk van het pakket dat je afsluit bij één van deze verzekeraars, kun je ook een werkgeversbijdrage ontvangen van € 168 á € 296 bruto per jaar.

Er is een 24-uurs ongevallenverzekering en een rechtsbijstandsverzekering afgesloten voor alle medewerkers. Als Heemsteeds medewerker kun je met korting verzekeringen afsluiten bij Centraal Beheer en VNG Autoverzekeringen.

ABP is het pensioenfonds voor werknemers van overheid en onderwijs. Tegenwoordig zijn meer dan tweeënhalf miljoen mensen klant bij ABP: ze bouwen pensioen op, ontvangen elke maand een pensioen of hebben een pensioentegoed. Solidariteit is het belangrijkste kenmerk van de ABP pensioenregeling, die wordt uitgevoerd in opdracht van werkgevers en werknemers, zonder winstoogmerk.

DISCLAIMER

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site. Met de informatie op deze site willen we een zo goed mogelijk beeld geven van de arbeidsvoorwaarden bij de gemeente Heemstede. Vanwege (voortdurende) veranderingen in (fiscale) regelgeving en de CAO kunnen echter wijzigingen optreden in de feitelijke arbeidsvoorwaarden. In het arbeidsvoorwaardengesprek wordt uitleg gegeven over de actuele arbeidsvoorwaarden.