Vacatureoverzicht

Vacatures

Voorzitter voor de Rekenkamer

De gemeenteraad van Heemstede zoekt met ingang van 1 november 2019 een Voorzitter voor de Rekenkamer.

Wat is de functie van de Rekenkamer?
De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende taak door onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De Rekenkamer heeft de bevoegdheid, de middelen en het budget om onderzoek te laten doen naar onderwerpen die zij zelf kiest. De Rekenkamer laat ongeveer één tot twee onderzoeken per jaar doen. De Rekenkamer voert het onderzoek niet zelf uit, maar geeft de opdracht aan een onderzoeksbureau en schrijft een advies aan de raad op basis van de resultaten.

Het instrument van een rekenkamer is al jaren ingebed in de Heemsteedse politiek. Sinds 2005 laat de rekenkamercommissie met daarin raadsleden en externe leden onderzoek doen naar het gemeentelijke beleid. Recentelijk is door de raad besloten de rekenkamercommissie om te vormen tot een rekenkamer met alleen externe leden. In november start deze nieuwe rekenkamer.

Wie zitten er in de Rekenkamer?
De Rekenkamer bestaat uit een voorzitter, secretaris, algemeen lid en een wisselend burgerlid. De voorzitter, secretaris en het algemeen lid van de Rekenkamer worden benoemd door de gemeenteraad voor een periode van zes jaar.

De raad van Heemstede wil de kennis en expertise van inwoners meer betrekken bij het werk van de Rekenkamer. Per onderzoek kan een inwoner als burgerlid worden benoemd. Het burgerlid is volwaardig lid van de Rekenkamer en beslist samen met de andere leden van de Rekenkamer over alle aspecten van het onderzoek.

Wie zoeken wij?
• U beschikt over een academisch werk- en /of denkniveau;
• U heeft kennis van en affiniteit met de begeleiding van onderzoek, bij voorkeur bij een rekenkamer of rekenkamercommissie;
• U heeft een visie op het functioneren van de lokale politiek en de Rekenkamer;
• U bent integer, analyserend, positief kritisch en politiek sensitief;
• U heeft inzicht in bestuurlijke verhoudingen en processen met name op het lokaal niveau;
• U beschikt over goede communicatieve vaardigheden;

Wat bieden wij?
U wordt benoemd en beëdigd door de gemeenteraad voor een periode van zes jaar.
De voorzitter van de Rekenkamer ontvangt een vaste vergoeding van € 200 per maand en ontvangt daarnaast (zo nodig) reiskostenvergoeding.

Wilt u solliciteren?
Solliciteer voor 20 augustus via Direct solliciteren, t.a.v. mw. I.C.M. Hesp. Wij stellen prijs op een korte toelichting op uw visie op Rekenkamer en de samenwerking met de raad (plus uw CV en motivatie), omdat de rekenkamer geen raadsleden bevat. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op de middag van 27 of 30 augustus.

Wilt u meer informatie?
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de griffier, mevrouw I.C.M. Hesp via telefoonnummer (023) 548 56 10 (alle dagen behalve maandag).