Vacatureoverzicht

Vacatures

Manager informatievoorziening (gemeenten Heemstede en Bloemendaal)

32-36 uur/ schaal 13

Krijg jij energie van ontwikkelingen binnen het domein van informatievoorziening? En ligt jouw hart bij het managen van deze ontwikkelingen met een team?

Wat is de achtergrond?
Op dit moment zijn de gemeente Bloemendaal en Heemstede in ontwikkeling om verder te groeien naar een stevige en wendbare organisatie, zodat wij de informatiseringsopgaven die op ons afkomen goed aan kunnen. Er worden momenteel voorbereidingen getroffen om het domein informatievoorziening samen met automatisering onder te brengen in een gemeenschappelijke regeling. In het domein informatievoorziening liggen er belangrijke opgaven, zoals het verder vormgeven van de samenwerking op het gebied van informatievoorziening, de harmonisatie van processen van beide gemeenten, het professionaliseren van de regierol en het realiseren van de ambities van de gebruikersorganisatie. Verder willen we onze klanten ondersteunen met het verder digitaliseren van de processen. Kortom genoeg uitdagingen.

Wat ga je doen?
Het fundament van het domein Informatievoorziening is neergezet, medewerkers en management zijn tevreden over de geboden dienstverlening vanuit de afdeling. Er is in samenwerking met de verschillende lijnafdelingen een informatiseringsplan opgesteld voor de aankomende periode. Afgelopen jaar zijn we gestart met het inrichten van de regieorganisatie die in het eerste kwartaal van 2020 ook nodig is voor de nieuwe verhouding die na de outsourcing van de automatisering ontstaat. Op dit moment bevinden wij ons in de afrondende fase van deze transitie. Deze transitie én de complexiteit en intensiviteit van informatievoorzienings-vraagstukken vraagt een sterke regiefunctie op zowel de aanbod als vraagzijde. Gezien de veranderingen en opgaven die op ons afkomen is het de uitdaging van de informatiemanager om samen met de andere leidinggevenden en medewerkers sturing te geven aan de inhoud en tegelijkertijd de ingezette doorontwikkeling vorm te geven. Je beweegt je hierbij makkelijk tussen beleid en uitvoering, inhoud en strategie. Je kunt hiertussen schakelen wanneer dat nodig is.

Een daadwerkelijke verandering teweeg brengen vraagt een coachende stijl van leidinggeven. Je volgt de ingezette koers, maar vergeet hierbij niet dat medewerkers een eigen tempo in veranderen hebben. Je hebt aandacht voor dit tempo, ziet de talenten van de medewerkers en zet deze in om het team verder te professionaliseren. Naast vakgerichte ontwikkeling is er ook een ontwikkeling naar een houding en gedrag dat past bij een wendbare en weerbare professional. En dit alles binnen een politieke context waarbinnen je de samenwerking zoekt zowel intern als extern.

Je bent lid van het managementteam Bloemendaal, en het gezamenlijk managementteam van de gemeente Heemstede en Bloemendaal. Samen met je collega’s in dit managementteam ben je mede verantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling en draag je bij aan het algehele reilen en zeilen van de organisatie.

Waar werken we samen aan?
De doelstelling van de afdeling informatievoorziening is dat wij de lijnorganisatie zo effectief en efficiënt mogelijk ondersteunen in de dagelijkse uitvoering van haar werkzaamheden. Dit vraagt natuurlijk een zorgvuldige afweging binnen de beschikbare middelen en capaciteit.

De afdeling ondersteunt de organisatie op het gebied van documentaire informatievoorziening, functioneel beheer, contractmanagement, GEO, informatiebeveiliging en informatie- en projectmanagent. Het team telt momenteel 25 medewerkers (22 fte) Als integraal manager ben je natuurlijk ook verantwoordelijk voor o.a. het personeel en de financiën. Tenslotte ben je ook het aanspreekpunt voor zowel het bestuur als het management voor vraagstukken die thuishoren in het informatiedomein.

Wat vragen wij?
- Academisch werk- en denkniveau
- Minimaal 5 jaar relevante ervaring binnen een overheidsorganisatie op het gebied van informatievoorziening
- Ruime leidinggevende ervaring
- Je hebt een hoge mate van bestuurlijke sensitiviteit, een echte politieke antenne
- Je kunt op strategisch niveau adviseren en daarbij oog houden voor de uitvoerbaarheid
- Je bent analytisch sterk en durft de koers vast te houden

Wat bieden wij?
Aanstelling vindt voorlopig plaats bij de gemeente Bloemendaal. Dit kan wijzigen, afhankelijk van waar de gemeenschappelijke regeling in de toekomst wordt ondergebracht.

Voor deze afwisselende en zelfstandige functie bieden wij afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van maximaal € 5.984,- bruto per maand (schaal 13 o.b.v. 36 uur per week). De Informatiemanager is in HR21 ingedeeld in functiegroep Strategisch II, en de normfunctie strategisch manager II.

Het salaris wordt aangevuld met een individueel keuzebudget van 17%. Zo kies je elke maand welk deel je van dit budget, dat onder andere bestaat uit jouw vakantiegeld en eindejaarsuitkering, laat uitbetalen. Verder bieden wij een uitgebreid pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals:
• Vitaliteitsbudget van €175,- bruto per jaar;
• Laptop en smartphone in bruikleen;
• Flexibele werktijden;
• Ruimte voor ontwikkeling met uitstekende studiefaciliteiten.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Wilma Atsma (gemeentesecretaris). Je kunt via het bestuurssecretariaat met haar in contact komen.

Solliciteren?
Klik hier om te sollicteren. Dit kan tot en met zondag 26 januari t.a.v. Wilma Atsma. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.