Vacatureoverzicht

Vacatures

Beleidsmedewerker Reiniging en Groen

36 uur/ schaal 10

Ben jij een zelfstandige projecttrekker en op zoek naar een veelzijdige baan op het gebied van Reiniging en Groen?

Wil jij bijdragen aan onze ambitie om onze afvalstromen te verduurzamen? En zoek je een baan in een organisatie die groot genoeg is om goed en professioneel je vak te kunnen uitoefenen? En klein genoeg om over de volle breedte met je vak bezig te kunnen zijn? Reageer dan snel op deze vacature.

Wat ga je doen?

In deze zelfstandige en uitdagende functie ben jij onze adviseur en projecttrekker op het brede terrein van Reiniging en Groen. De gemeente Heemstede streeft ernaar om slimmer om te gaan met afval en te werken naar een circulaire economie waarin grondstoffen worden hergebruikt. De gemeente Heemstede heeft de ambitie om in 2020 een afvalscheiding te realiseren van 75%. Jij wordt onze projecttrekker om onze afvalstromen verder te verduurzamen. Op dit moment vindt een enquête plaats onder inwoners naar de afvalinzamelmethodes. Jij begeleidt dit onderzoek en adviseert ons bestuur dit najaar over de uitkomsten. Vanwege onze ambitie op het gebied van de afvalinzameling ligt de komende periode het accent in de functie op Reiniging. Voor het taakveld Groen word jij onze adviseur voor het Groenbeleid en Flora en Fauna, ook stel je bestekken op.

Voor de projecten Reiniging en Groen ben je verantwoordelijk voor het aanbestedings- en uitvoeringsgereed maken van deze projecten. Je bereidt aanbestedingsprocedures voor en voert deze ook uit. Voor de gemeentelijke opdrachten begeleid je de advies- en ingenieursbureaus bij de voorbereiding van werken. Je verzorgt de communicatie over de projecten en stelt adviezen en rapportages op voor ons bestuur. Je onderhoudt zelfstandig de contacten met De Meerlanden N.V. die voor ons de afvalinzameling uitvoert. Verder heb je in deze functie veel contacten met diverse overheden, bedrijven, instellingen en bewoners.

Waar beschik je over?

  • een relevant HBO-diploma in een technische richting (b.v. Van Hall Larenstein)
  • relevante werkervaring 
  • uitstekende communicatieve vaardigheden 
  • vaardigheden om projecten te trekken 
  • onderhandelingsvaardigheden
  • bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit
  • flexibiliteit

Hoe ziet de afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte eruit?

De beleidsmedewerker Reiniging en Groen maakt onderdeel uit van de afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte. Bij de afdeling VOR werken negen collega’s (inclusief vacature). De afdeling VOR richt zich op het opstellen van beleid en de voorbereiding van projecten op het gebied van aanleg en beheer van de Openbare Ruimte. Het betreft de taakvelden civieltechniek, groen, water, spelen en reiniging.

Wat bieden wij?

Voor deze afwisselende en zelfstandige functie bieden wij afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van maximaal € 4.121,- bruto per maand (schaal 10 o.b.v. 36 uur p/w). Het salaris wordt aangevuld met een Individueel Keuze Budget van 16,3%. De gemeente Heemstede investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers en biedt verder een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden met o.a. flexibele werktijden en een smartphone in bruikleen.

Wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Bob Jansen, afdelingshoofd Voorbereiding Openbare Ruimte. Hij is telefonisch bereikbaar op (023) 54 85 767.   

Solliciteren?

Reageer dan met een brief en C.V. uiterlijk tot en met 9 juli 2017 t.a.v. Bob Jansen via Direct Solliciteren hieronder. De eerste ronde sollicitatiegesprekken is gepland in de week van 17 juli.