Vacatureoverzicht

Vacatures

CJG medewerker

22-28 uur/ schaal 10A

Ben je op zoek naar een aantrekkelijke functie bij een Centrum voor Jeugd en Gezin én heb je een relevante academische opleiding? Solliciteer dan snel naar deze uitdagende en zelfstandige baan bij het CJG Heemstede.

De gemeente Heemstede zoekt voor de versterking van het CJG Heemstede twee CJG medewerkers (WO-opleidingsniveau) voor minimaal 22 uur en maximaal 28 uur per week.

Wat ga je doen?
Als medewerker in het CJG Heemstede geef je op een integrale wijze advies en informatie aan jeugdigen en opvoeders. Je analyseert de (opvoed)situatie binnen een gezin. Dit doe je, veelal via een huisbezoek, door het verhelderen van behoeften en vragen op alle levensdomeinen binnen het gezin. Je geeft op een integrale wijze advies en informatie aan jeugdigen en opvoeders.
Bij complexe ondersteuningsvragen stel je samen met het gezin een integraal gezinsplan op en adviseer je het college van burgemeester en wethouders over de in te zetten ondersteuning. Waar nodig voer je zelfstandig de regie over de ingezette ondersteuning in het gezin. Hierbij zet je je diagnostische kennis en vaardigheden in.

Lichtere opvoedondersteuning en afgeschaalde zorg aan de jeugdige en de ouders/opvoeders bied je zelf. Zo nodig betrek je daar ook het netwerk van de jeugdige en/of het gezin bij. Ook bemiddel en intervenieer je bij crisissituaties.

Het beoordelen van de veiligheid (en waar nodig het ondernemen van actie) binnen een gezin is een belangrijk onderdeel van je werk. Hierbij signaleer en reageer je professioneel en adequaat op vermoedens van kindermishandeling of bedreiging van een gezonde ontwikkeling van de jeugdige.
Indien nodig maak je Veiligheidsplannen.

Naast de advisering aan jeugdigen en hun opvoeders, ondersteun en adviseer je zo nodig professionals, zoals groepsleiders en leerkrachten. Je vervult een adviesrol naar de CJG-coaches in het CJG-team.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden werk je onder andere samen met de collega’s in het CJG, het Loket Heemstede en de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. Daarnaast heb je afstemming met externen zoals zorgaanbieders, huisartsen, scholen, kinderopvangorganisaties en Veilig Thuis.

Waar beschik je over?
Kennis en ervaring
- Relevant WO opleidingsniveau, bijvoorbeeld een afgeronde WO-opleiding pedagogische wetenschappen of psychologie;
- Kennis van en inzicht in het hulpaanbod, hulverleningsmethodieken en diagnostische instrumenten, zoals ontwikkelingspsychologie en psychopathologie.
- Kennis van en ervaring binnen het werkveld van de jeugdhulp.

Competenties
- Je kunt omgaan met conflicten en crisissituaties
- Je kunt accuraat en helder rapporteren
- Je beschikt over diagnostische en analytische vaardigheden
- Je kunt onveilige/ongezonde opgroeisituaties en signalen van kindermishandeling herkennen
- Je hebt een flexibele en proactieve houding
- Je kunt omgaan met tegengestelde belangen
- Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en hebt ervaring met motiverende gespreksvoering.

Wat bieden wij?
Wij bieden, afhankelijk van ervaring, een salaris van maximaal € 4.430,- per maand bij een volledige werkweek (schaal 10A). Het salaris wordt aangevuld met een Individueel Keuze Budget van 16,3%. De gemeente Heemstede investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers en biedt verder een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden met o.a. flexibele werktijden en een smartphone in bruikleen.

Centrum Jeugd en Gezin Heemstede
Het CJG Heemstede, onderdeel van de afdeling Welzijnszaken en gelokaliseerd in het Raadhuis, draagt zorg voor de advisering en ondersteuning van jeugdigen en hun opvoeders in het geval van vragen over het opgroeien en opvoeden. Sinds 2015 is het CJG tevens de toegang tot de individuele voorzieningen op grond van de Jeugdwet.
In het CJG participeren, onder aansturing van een gemeentelijke coördinator, diverse partijen. In verband met de doorontwikkeling van de werkwijze, zoeken wij 2 CJG medewerkers die in dienst komen van de gemeente.

Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Marijke Bakker, senior beleidsmedewerker/plv. hoofd Welzijnszaken (023-5485660) of Silvana Hoogland, hoofd Welzijnszaken/programmamanager Sociaal Domein (023-5485786)

Solliciteren?
Stuur via de knop Direct solliciteren (hieronder) uiterlijk 10 oktober 2017 je brief en CV t.a.v. Silvana Hoogland.

De eerste ronde gesprekken vinden plaats in de week van 17 oktober.