Vacatureoverzicht

Vacatures

Gegevensbeheerder geo domein

36 uur/ schaal (max.) 10

Ben jij een professional met expertise op het gebied van data, techniek en gegevensbeheer? Werk je graag mee aan een ambitieuze ontwikkeling van ons databeheer? En werk je het liefst in een slagvaardige organisatie met alle ruimte voor ontwikkeling? Reageer dan snel!

Wat worden je taken?
• Initiëren en coördineren van diverse projecten binnen geo domein en gegevensbeheerdomein
• Visie en invulling geven aan beleid op gebied van open data en big data ontwikkelingen
• Informatiearchitect op het gebied van samenhang en inrichting geografische-, datadistributie- en gegevensbeheer-applicaties
• Hanteren van een helicopterview om de diverse 'technische' koppelingen te beschrijven, te monitoren, te actualiseren en waar nodig te perfectioneren
• Coördineren gegevensbeheer dat decentraal plaatsvindt
• Deelnemen aan landelijke initiatieven op het gebied van gegevensmanagement
• Beheren van diverse (basis-)registraties waaronder BAG, BGT en Datadistributie
• Distribueren van wijzigingen in (basis) registraties zoals de BKR, WION en de BRO
• Verzorgen van ad-hoc en gestructureerde rapportages/overzichten
• Zorgen voor het tot stand komen van complexere kaartproducten of infographics op basis van de beschikbare gegevens
• Functioneel applicatiebeheer van diverse applicaties binnen het domein waaronder de applicaties van de BGT, BAG en Datadistributiesysteem
• Toezien op juist gebruik van diverse applicaties in het geo- en gegevensbeheerdomein
• Contacten onderhouden met interne (GRIT) en externe leveranciers

Wat vragen wij?
• Minimaal Hbo-opleiding op gebied geo / informatica
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als gegevensbeheerder bij voorkeur in een vergelijkbare omgeving
• Aantoonbare kennis van en ervaring met toepassingsgebieden van beheersystemen, GIS, CAD en basisregistraties
• Aantoonbare kennis en ervaring met ETL en SQL
• Je toont eigenaarschap van het gegevensmanagement domein en neemt initiatief in het bepalen van prioriteiten
• Goede adviserende en communicatieve vaardigheden
• Zorgvuldig en nauwgezet
• Je bent analytisch ingesteld en in staat om abstracte zaken te vertalen naar concrete oplossingen
• Schakelen en verbinden gaat jou goed af, omdat je zowel de taal van de techniek als die van de gebruiker, het management en klant spreekt
• Kernwoorden: communicatief sterk, resultaat- en doelgericht, initiatiefrijk, inventief, overtuigingskracht, samenwerken en organisatiesensitief, geen 9-5 mentaliteit

Wat bieden wij?
Een functie met veel mogelijkheden tot groei, verantwoordelijkheid en het leveren van een zichtbare bijdrage aan de kwaliteit van onze informatievoorziening. Afhankelijk van aantoonbare kennis, opleiding en ervaring bedraagt het salaris voor deze functie maximaal schaal 10 (max. € 4.121,-) met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een functie voor 36 uur in de week. Als Gegevensbeheerder Geo domein werk je voor de twee gemeenten Bloemendaal en Heemstede.

Meer weten?
Neem dan contact op met Nanda Stalpers, programmanager digitalisering, (023) 5225592.

Solliciteren?
Solliciteer uiterlijk 22 oktober via de knop Direct solliciteren t.a.v. N. Stalpers.

Wat is de achtergrond?
De gemeenten Heemstede en Bloemendaal zitten midden in een overgangsperiode waarbij eerst de ICT infrastructuur en teams automatisering samengevoegd zijn tot Bureau GRIT (Gemeenschappelijke Regeling IT). Er wordt nu hard gewerkt aan het verder harmoniseren van het applicatielandschap en werkprocessen bij beide gemeenten.

Gegevensbeheer maakt een grote ontwikkeling door. Gegevens staan steeds minder op zichzelf, maar vormen een onderdeel van de informatieketen. Goed gegevensbeheer is cruciaal voor de betrouwbare, transparante overheid die op een toegankelijke en efficiënte manier diensten levert aan burgers en bedrijven. Op dit punt willen we het gegevensbeheer voor de gemeenten Bloemendaal en Heemstede de komende jaren verder professionaliseren. Daarbij staat de kwaliteit van de gegevens en de inrichting en koppeling van de datasets centraal. Zo wordt de basis gelegd om in te kunnen spelen op alle landelijke ontwikkelingen waaronder open data, big data en ook de Wet Open Overheid (WOO).

Zowel de gemeentelijke inrichting en organisatie, als het werkveld waarin we opereren zijn dus snel aan het veranderen. Kern daarvan is het ontwikkelen van een organisatie die toegerust is voor opgaven waar de gemeentelijke organisatie voor staat. Een organisatie waarin slagvaardig wordt samengewerkt. Een organisatie waarin medewerkers zich optimaal gestimuleerd en ondersteund voelen om het beste van zichzelf te geven en zich gedreven in te zetten voor het realiseren van de afgesproken prestaties.

De gegevensbeheerder geo domein draagt zorg voor het betrouwbaar en actueel bijhouden van diverse gegevenssets waaronder de BGT en de BAG. Daarnaast heeft de gegevensbeheerder inzicht in de datastromen en verbanden tussen verschillende gegevenssets die binnen de gemeenten gebruikt worden en adviseert daarover. Daarbij gaat het nadrukkelijk ook over de verbinding tussen geo gegevens en administratieve gegevens. De gegevensbeheerder heeft dus affiniteit met het geo domein, maar ook met beheer van datasets, informatiestructuren en achterliggende techniek. Ook behoort het uitvoeren van functioneel applicatiebeheer van de diverse geo applicaties en het datadistributiesysteem tot de werkzaamheden.