Vacatureoverzicht

Vacatures

Voorzitter en leden van de commissie voor bezwaarschriften

De gemeente Heemstede is een middelgrote gemeente in Zuid-Kennemerland met bijna 27.000 inwoners. De gemeente heeft een onafhankelijke commissie van advies voor bezwaarschriften.

Wat zijn de taken van de commissie?
De commissie voor bezwaarschriften adviseert het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de raad over bezwaarschriften. Het horen en adviseren gebeurt door een wisselend samengestelde commissie van maximaal twee leden en een (plaatsvervangend) voorzitter. De commissie wordt daarbij ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Wanneer vinden de hoorzittingen plaats?
Afhankelijk van het aantal ingekomen bezwaarschriften, wordt op de donderdag tweemaal per maand een hoorzitting gehouden. Deze hoorzittingen vinden in de avond plaats vanaf 19:30 uur. De avond start met een korte voorbespreking, waarna maximaal 3 bezwaarschriften worden behandeld. Na de zittingen van ongeveer 30 minuten volgt een korte nabespreking.

Wat vragen wij?
- U heeft een afgeronde academische, bij voorkeur juridische, opleiding.
- U heeft inzicht in gemeentelijke organisaties en besluitvormingsprocessen.
- U beschikt over brede kennis van het bestuursrecht, specifiek op de deelgebieden maatschappelijke ondersteuning en bijstand.
- U heeft geen binding of betrokkenheid met het gemeentebestuur van Heemstede.
- U bent onafhankelijk, past hoor en wederhoor toe en kunt doordringen tot de kern van de zaak.

Voor de voorzitter geldt dat u in staat bent de hoorzitting goed te leiden. Dit betekent dat u oog en oor heeft voor de belangen van bezwaarden en derden. Ook biedt u de leden van de commissie de gelegenheid zich goed te laten informeren, zodat zij tot een zorgvuldige beoordeling kunnen komen.

Wat bieden wij?
De leden van de commissie ontvangen een vaste vergoeding per zitting. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding toegekend. De benoeming vindt plaats voor een termijn van 4 jaar met een mogelijkheid van eenmalige verlenging.

Solliciteren?
Spreekt deze functie u aan, dan kunt u reageren via Direct solliciteren onderaan deze pagina.

Meer informatie?
Voor meer informatie over deze vacature kunt u bellen met de heer mr. L. Kadiks via telefoonnummer (023) 54 85 608 of via email postbusajz@remove-thiss.heemstede.nl